Handelsbetingelser BilledBox

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på
Min.BilledBox.dk

Firmainfo

Min.BilledBox.dk ejes af Ondisplay ApS.

Danmarksvej 30F, 8660 Skanderborg

70 26 56 17 

info@ondisplay.dk

CVR-nr. 25193598

Aftalerne indgås på dansk.
Ved accept af dine handelsbetingelser bekræfter du, at du er min. 18 år.

Betaling og levering

Vi trækker beløbet for dit abonnement en måned forud efter udløb af din gratis
prøveperiode. Prøveperioden kan kun benyttes én gang pr. abonnent.
Pengene for brugen af BilledBox bliver efterfølgende trukket hver måned.

Opsigelse sker ved, at du stopper din betaling via betalingssystemet på min.BilledBox.dk senest 24 timer før, en periode udløber. Ved opsigelse midt i en periode løber dit
abonnement frem til næste gang, betalingen ellers ville blive trukket.

For at se dine faktureringsoplysninger eller ændre din betalingsmetode skal du gå til din betalingsside på min.BilledBox.dk.

Hvis en betaling ikke gennemføres korrekt, fordi din betalingsmetode er udløbet, du ikke har dækning på kontoen eller af andre årsager, og du ikke ændrer din betalingsmetode eller annullerer dit abonnement hos Ondisplay, kan vi stille din adgang til vores infosystem i bero, indtil vi har modtaget en gyldig betalingsmetode. Når du opdaterer din betalingsmetode under dine kontoindstillinger, giver du os tilladelse til at opkræve betalingen for dit BilledBox-abonnement via den opdaterede betalingsmetode, og du forbliver ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb. Dette kan medføre en ændring af dine betalingsdatoer eller abonnementsperiode.

Vi forbeholder os ret til at ændre den dato, hvor vi overfører betalingen fra din konto, hvis det ikke lykkes at autorisere din betalingsmetode, eller hvis din
abonnementsfornyelsesdato ikke forekommer i en given måned, hvis du for eksempel normalt får trukket betalingen fra din konto den 30. hver måned, vil du i februar få trukket betalingen den 28.

Vi benytter andre virksomheder, agenter eller leverandører til behandling af
kreditkort-transaktioner eller andre betalingsmetoder.

For visse betalingsmetoder kan den relevante udsteder pålægge dig visse gebyrer såsom et gebyr for valutatransaktioner eller for andre gebyrer med relation til behandlingen af din betalingsmetode. Lokale skatter og afgifter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmetode. Henvend dig ved dit pengeinstitut for yderligere information.

Vi modtager betaling med Visa/Dankort, Visa, MasterCard.

Priserne er angivet i danske kroner og er inklusive moms.

Fortrydelsesret og opsigelse af abonnement

Du kan annullere dit Ondisplay-abonnement mindst 24 timer før udgangen af den
igangværende abonnementsperiode (eller gratis prøveperiode). I så fald vil annulleringen træde i kraft fra udgangen af den aktuelle abonnementsperiode (eller gratis prøveperiode). 
Dette betyder, at hvis du er delvist gennem en abonnementsperiode (eller gratis
prøveperiode), vil du fortsat kunne benytte dit abonnement indtil udgangen af den aktuelle abonnementsperiode (eller gratis prøveperiode).
Du fortryder dit køb/stopper dit abonnement ved at stoppe betalingen på min.BilledBox.dk.

Er du ikke i stand til at tilgå med din brugeradgang, skal du sende en mail til
info@BilledBox.dk.

Fuldt udbytte af produktet kræver, at din player/computer med softwaren er på internettet.
Ansvaret for dette ligger hos køber.

Refusioner og kreditter

Betalinger er ikke refunderbare, og der gives ingen refusion eller kredit for delvist brugte
fakturaperioder; dog med forbehold af dine lovmæssige rettigheder.

Ændringer i abonnementet

Ændringer i abonnementet, der har betydning for vores kunder, vil blive meldt ud 30 dage
før de træder i kraft. Vores abonnenter vil blive kontaktet via den i systemet indtastede e-mailadresse, og det er abonnentens ansvar, at e-mailadressen er korrekt.

Afslutning af din ret til at bruge Ondisplays system:
Hvis vi beslutter at ophøre med en hvilken som helst del af Ondisplays system, vil vi give dig mindst 30 dages forudgående varsel (medmindre vi er nødsaget til straks at ophøre med systemet (eller en del af den) af juridiske grunde, herunder for at efterkomme en retskendelse). Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for ophør af systemet, fjernelse eller deaktivering af adgangen til systemet eller tilbagetrækning af systemet.

Ændringer i brugs- og handelsbetingelser

Vi kan fra tid til anden ændre de her skrevne betingelser.
Vi vil bestræbe os på at give dig besked senest 30 dage før, vi foretager nogen væsentlige ændringer i disse betingelser, medmindre ændringerne må implementeres hurtigt af sikkerhedsmæssige, juridiske eller regulatoriske årsager. I disse tilfælde vil vi advisere dig om ændringerne, så hurtigt det er muligt for os.
Hvis nogen ændringer af disse betingelser i betragtelig grad vil være til ulempe for dig eller i betydelig grad vil påvirke tilgængeligheden af Ondisplays system, vil vi give dig 30 dages varsel, før ændringerne træder i kraft, og du kan da vælge at annullere dit abonnement, før ændringerne træder i kraft via mit.ondisplay.dk.
Hvis du fortsætter din brug af Ondisplays system efter en ændring af disse betingelser, vil vi betragte brugen som din accept af de ændrede betingelser. De senest opdaterede betingelser vil altid være tilgængelige på mit.ondisplay.dk.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for
Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for
Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@Billedbox.dk.